Minimalni naklon pločevinaste strehe

Minimalni naklon pločevinaste strehe – vse o naklonih, kakšno kritino izbrati in nekaj o pločevinasti kritini.

.

Katero strešno kritino bomo izbrali, je v prvi vrsti odvisno od naklona strehe

.

Glede na naklon ostrešja se strehe razvrščajo v štiri skupine:

.

 • ravne strehe (nagib do 5°),
 • položne strehe (nagib 5 – 25°,)
 • strme strehe (nagib 25 – 40°),
 • zelo strme strehe (nagib 40 – 60°).

.

Še ne dolgo nazaj je veljalo, da morajo imeti hiše dvokapne strehe z naklonom od 35 do 45 stopinj, novi urbanistični načrti pa dovoljujejo tudi ravne strehe ali strehe z manjšimi nakloni.

.

Strehe z majhnim naklonom seveda zahtevajo kritino, pri kateri zaradi majhnega nagiba ne bo prišlo do vdora vode. Takšno učinkovitost omogoča prav minimalni naklon pločevinaste strehe.

.

Streha z nizkim naklonom potrebuje kritino, ki je izdelana iz večjih posameznih elementov. Kolikor je bolj strma streha, pa so primerni strešniki čim manjših dimenzij. Posledično s tem, je za položnejše strehe primernejša kovinska kritina, manj pa opečna ali betonska kritina.

.

Različna kritina za vsak naklon

.

 • Za minimalni strešni naklon je primerna trapezna kritina ali valovita pločevina.
Minimalni naklon pločevinske strehe
. Minimalni naklon pločevinaste strehe – trapezna kritina.

.

 • Za strešni naklon od 8° naprej je primerna pločevinasta kritina v enem kosu (v obliki strešnika).
Minimalni naklon pločevinaste strehe.
Minimalni naklon pločevinaste strehe – kritina v obliki strešnika.

.

 • Pločevinasto kritino s posipom se vgrajuje na strehe z naklonom večjim od 10°. Strehe z več kot 15° naklonom se lahko prekriva z opečnimi strešniki. Za streho z betonskimi strešniki pa je najmanjši možen naklon 17°.

.

Pločevinasta streha

V zadnjih letih se vedno bolj uveljavlja kritina iz različnih kovin, s katero lahko prekrivamo tako najbolj strme strehe – z naklonom 90 stopinj, kot najbolj položne – z naklonom le osem stopinj.

.

Majhna teža, zaradi katere jo lahko pri obnovi položimo kar na staro kritino, obstoječega ostrešja pa ni treba dodatno ojačiti, ni njena edina prednost:

.

 • Zelo dobro prenaša vremenske vplive. Po neurjih in točah so se pločevinaste kritine z izolacijo izkazale za zelo kvalitetne in odporne na točo.
 • Ima dolgo življenjsko dobo.
 • Prednost je tudi visoka odpornost proti ognju.
 • Ne vpija vlage. Vodne kapljice ostanejo na površini, zato je treba poskrbeti, da se pod kritino ne začne nabirati kondenz.

.

Tako kot pri drugih vrstah kritine torej tudi za kovinsko velja, da je treba pod njo narediti prezračevalni kanal.

.

Minimalni naklon pločevinaste strehe

Pri sedanjih manjših hišah z enostavno obliko in pri nizkoenergijskih hišah, je z namenom pridobitve čim več uporabnega bivalnega prostora, največkrat precej majhen strešni naklon. Nasprotno je pri večjih hišah z razgibano streho, s frčadami ali strešnimi okni, strešni naklon precej strm.

.

Z večjim naklonom strehe se voda hitreje steka z nje in s tem je kritina tudi neposredno manj podvržena poškodbam. Ob tem velja pravilo, da bolj kot je položen naklon ostrešja, bolj gladko kritino naj izberemo.

.

Poleg tega moramo pri minimalnem naklonu pločevinaste strehe upoštevati še dodatno obremenitev –  snežno odejo. Ta ima zaradi skoraj ravne podlage precej večjo silo in pritiska kot na strmi površini.

Pri strmejši strehi pa moramo  predvideti zadostno število snegobranov. V primeru, da jih je na takšni strehi premalo, kaj hitro zaradi prevelike obremenitve z zdrsom snežne odeje pride do poškodbe le teh.


NAZAJ